Zakres usług

Sprawdź nasze usługi

Okres Prenatalny. Ocena serca płodu

Szczegółowe badanie echokardiograficzne płodu zaleca się u każdej ciężarnej w II i III trymestrze ciąży, nie tylko celem oceny anatomii serca ale również zmian czynnościowych z oceną przepływów i wykluczenia takich zaburzeń jak przedwczesne przymykanie przewodu tętniczego lub otworu owalnego.
W przypadku rozpoznania wady serca w okresie prenatalnym, dokładne badanie echokardiograficzne pozwala zaplanować wstępne postępowanie przed porodem, jak i pozwala przyszłym rodzicom przygotować się do narodzin dziecka z wadą serca. 

Noworodki

w tym okresie pacjenci wymagają przede wszystkim wykluczenia istotnych wad serca, które wymagają działań zabiegowych. Noworodki wymagają także często monitorowania okresu adaptacji układu krążenia czyli jego „przestawienia” z krążenia płodowego do krążenia typowego dla dzieci starszych. Zmiany obejmują zamknięcie połączeń płodowych (otworu owalnego, przewodu tętniczego), prawidłowy spadek ciśnienia płucnego oraz zamknięcie dodatkowych nieprawidłowych połączeń dość często występujących u noworodków (mięśniowe ubytki
w przegrodzie komór, kolaterale aortalno -płucne)

Niemowlęta

najczęstszą przyczyną konsultacji kardiologicznej w tym wieku jest szmer nad sercem, zwykle nie jest związany z istotną chorobą krążenia, jednak dla wykluczenia wady układu krążenia wskazane jest wykonanie badania echokardiograficznego, którym możemy wykluczyć rzadsze kardiologiczne przyczyny szmerów.

Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

również w tej kategorii wiekowej dominującą przyczyną zgłoszenia do kardiologa jest szmer nad sercem, w badaniu echokardiograficznym wykluczamy łagodniejsze wady wrodzone, które przez dłuższy czas mogą pozostać bezobjawowe (ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej, koarktacja aorty, łagodne zwężenie zastawkowe, dwupłatkowa zastawka aortalna). W tym wieku pacjenci dość często konsultowani są również z powodu nieprawidłowości w zapisie EKG, tachykardii i zaburzeń rytmu.

Dzieci w wieku szkolnym i młodzież

u pacjentów w tym wieku konsultacji wymagają zaburzenia rytmu, omdlenia, dolegliwości bólowe w klatce piersiowej, nieprawidłowości w zapisie EKG, podwyższone wartości ciśnienia. Często oceniamy również dzieci przed kwalifikacją do zawodniczego uprawiania sportu.

Konsultacje dorosłych

Konsultujemy również pacjentów z wadami serca po operacjach kardiochirurgicznych i interwencyjnych zabiegach kardiologicznych którzy wymagają regularnej opieki kardiologicznej i okresowych badań echokardiograficznych

Po COVID-19

w ostatnich miesiącach częstą przyczyną konsultacji jest również rutynowa kontrola po infekcji COVID. U dzieci tych wykonujemy pełne badanie echokardiograficzne z oceną funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory oraz oceną tętnic wieńcowych, oceniamy również zapis EKG.

Konsultacja kardiologiczna dziecka

Wizyta trwa zwykle 30 minut i obejmuje:

badanie lekarskie z oceną układu krążenia

ocenę zapisu EKG

badanie echokardiograficzne

Badanie echokardiograficzne płodu

Badanie serca płodu w II i III trymestrze zwykle trwa około 30 minut i obejmuje:

badanie układu krążenia płodu i serca płodu (badanie przesiewowe i specjalistyczne)

ocena biometrii, przepływów obwodowych oraz AFI

konsultację lekarską

Dobra diagnostyka to nie tylko doświadczeni lekarze

Zobacz jakim sprzętem dysponuje nasz gabinet